[DOTA2] Alchemist bị nerf khả năng farm nhanh

(Fun88 Esports) Sáng sớm ngày hôm nay, Valve đã cập nhật phiên bản Update Dota 2 7.26a với nhiều thay đổi về trang bị và heroes. Cả 2 heroes rất phổ biến với các boosters là Alchemist và và Broodmother đều bị nerf trong bản cập nhật này.

Chi tiết bản update Dota 2 7.26a:

Gameplay

Kinh nghiệm được hưởng khi kết thúc streak (chuỗi kills) thay đổi từ 30-100*level -> 20-90*level.

Items

BOOTS OF SPEED: +15% tốc chạy -> +45

POWER TREADS: +15% tốc chạy -> +45

ARCANE BOOTS: +15% tốc chạy -> +45

PHASE BOOTS: +15% tốc chạy -> +45; khi kích hoạt tăng 25% -> 20% tốc chạy.

TRANQUIL BOOTS: khi kích hoạt tăng +26% tốc chạy -> +75; khi không kích hoạt cho tốc chạy từ +18% -> +50.

GUARDIAN GREAVES: +17% tốc chạy -> +50

BOOTS OF TRAVEL: +38/44% tốc chạy -> +110/130

SPIDER LEGS: +28% tốc chạy -> +65

FORCE BOOTS: +40% tốc chạy -> +115

WOODLAND STRIDERS: +50% tốc chạy -> +140

YASHA: +20 Tốc chạy -> +8%

MANTA STYLE: +20 Tốc chạy -> +8%

SANGE & YASHA: +30 Tốc chạy -> +10%

YASHA & KAYA: +30 Tốc chạy -> +10%

TRIDENT: +30 Tốc chạy -> +10%

DRUM OF ENDURANCE: Tốc chạy cộng thêm giảm từ 13% -> 12%.

SPIRIT VESSEL

+ Aura giảm hồi phục, hồi máu và hút máu 20% có phạm vi 1200 AOE

+ Giảm hồi máu từ Soul Release từ 60% -> 35%

+ Không cần Wind Lace để ghép, không còn tăng tốc chạy.

+ Tăng giá recipe từ 750 lên 1000

RING OF BASILIUS: Giá công thức tăng từ 150 -> 175

HEADDRESS: Giá công thức tăng từ 150 -> 200

SOUL RING: Giá công thức tăng từ 250 -> 300

VLADMIR’S OFFERING: Hồi máu giảm từ 25% -> 20%; giá công thức tăng từ 550 -> 600

MEKANSM: Giá công thức tăng từ 950 -> 1000

PIPE OF INSIGHT: Giá công thức tăng từ 1000 -> 1200

LOTUS ORB: Mana sử dụng tăng từ 150 -> 175

SILVER EDGE: Không còn giảm hồi máu

EYE OF SKADI: Giảm hồi phục, hồi máu và hút máu 35%

NULIFIER: Debuff không thể giải

BLADE MAIL: Intelligence giảm từ 10 -> 8

Heroes

ALCHEMIST

Greevil’s Greed:

Lượng vàng tối đa nhận được giảm từ 20/24/28/32 -> 18/22/26/30

Tiền cộng thêm giảm từ 4 -> 3

Tiền nhân từ Bounty Rune giảm từ 2/2.5/3/3.5 -> 1.5/2/2.5/3

Update Dota 2 7.26a: Thẳng tay nerf khả năng farm nhanh của Alchemist
Alchemist bị giảm mạnh khả năng hack tiền

BATRIDER

– Firefly: Tốc độ chạy cộng thêm giảm từ 4/8/12/16% to 4/7/10/13%

BLOODSEEKER

– Thirst: Tốc độ chạy cộng thêm giảm từ 12/24/36/48% -> 14/24/34/44%

BOUNTY HUNTER

– Track: Lượng tiền nhận được cho bản thân giảm từ 150/250/350 -> 130/225/320

BREWMASTER

– Primal Split: Sát thương từ Permanent Immolation tăng từ 20/40/60 -> 25/50/75

BROODMOTHER

– Spin Web: Tốc chạy giảm từu 25/40/55/70% -> 20/35/50/65%

CHAOS KNIGHT

– Phantasm: Hồi chiêu giảm từ 145/135/125 -> 125

CHEN

– Divine Favor: Hồi máu giảm từ 2/3/4/5 -> 1.25/2.5/3.75/5

CLINKZ

– Searing Arrows: Sát thương tăng từ 20/30/40/50 -> 30/40/50/60; manacost tăng từ 6/8/10/12 -> 9/10/11/12

DEATH PROPHET

– Tốc chạy cơ bản giảm từ 315 -> 310

Exorcism: Tốc chạy giảm từ 20% -> 16/18/20%; manacost tăng từ 200/300/400 -> 250/350/450

Update Dota 2 7.26a: Thẳng tay nerf khả năng farm nhanh của Alchemist
Alchemist bị nerf Exorcism

DRAGON KNIGHT

– Strength nhận mỗi cấp giảm từ 3.6 -> 3.4

– Elder Dragon Form: Khi có gậy xanh không còn tăng tầm đánh

DROW RANGER

– Giáp cơ bản +2

EMBER SPIRIT

– Searing Chains: Hồi chiêu tăng từ 11/10/12/8 -> 13/12/11/10

KEEPER OF THE LIGHT

– Blinding Light: Hồi chiêu tăng từ 14 -> 20/18/16/14

– Will-O-Wisp: Hồi chiêu tăng từ 120 -> 130

LESHRAC

– Pulse Nova: Sát thương tăng từ 100/140/180 -> 100/150/200

LONE DRUID

– Level 25 Talent: Giảm 0.25 Spirit Bear Base Attack Time -> 0.2

LUNA

– Cải thiện Animation từ 0.46 to 0.35

NIGHT STALKER

– Tốc chạy cơ bản giảm từ 300 -> 295

OGRE MAGI

– Bloodlust: Tốc độ chạy cộng thêm giarmt từ 8/10/12/14% -> 7/9/11/13%

OUTWORLD DEVOURER

– Arcane Orb: Sát thương tăng từ 5/7/9/11% -> 6/8/10/12%

PHOENIX

– Fire Spirits: Hồi chiêu tăng từ 45/40/35/30 -> 51/44/37/30

– Supernova: Không còn dùng Sun Ray khi ấp trứng dù có gậy xanh.

– Level 20 Talent: +1.25s stun từ Supernova -> Cho phép Sun Ray khi đang sử dụng Supernova

Update Dota 2 7.26a: Thẳng tay nerf khả năng farm nhanh của Alchemist
Phoenix bị nerf cực mạnh ở Dota 2 7.26a

PUGNA

– Decrepify: Phạm vi dùng chiêu giảm từ 700 -> 400/500/600/700

– Nether Ward: Thời gian hiệu lực giảm từ 30 -> 18/22/26/30

RAZOR

– Tốc chạy cơ bản giảm từ 285 -> 280

– Storm Surge: Tăng tốc chạy cho đồng minh giảm từ 3/5/7/9% -> 2/4/6/8%

SLARDAR

– Sprint: Tốc chạy cộng thêm giảm từ 20/28/36/44% -> 18/26/34/42%; Tốc chạy khi ở dưới sông tăng từ 25/48/66/94% -> 25/45/65/85%

SPIRIT BREAKER

– Bulldoze: Tốc chạy giảm từ 14/20/26/32% -> 12/18/24/30%

VOID SPIRIT

– Level 10 Talent: +30 sát thương cơ bản -> +25

WRAITH KING

– Vampiric Aura: Sát thương giảm từ 6/12/18/24 -> 4/10/16/22.

 

 

 

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

YouTube

LiênMinhFun8

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.