[LMHT] Cách mở rộng quy mô bản đồ nhỏ của bạn lên 100% trong Liên minh huyền thoại

(Fun88 Esports) Bạn thậm chí có thể chọn cho phép bản đồ nhỏ của mình chiếm toàn bộ màn hình nếu bạn thực sự muốn.

Bản đồ nhỏ trong Liên Minh Huyền Thoại là một trong những công cụ quan trọng nhất trong trò chơi. Nó cung cấp rất nhiều thông tin về vị trí của kẻ thù trên bản đồ, vị trí các đường tầm nhìn của bạn và mục tiêu sắp tới là gì.

Nhưng một số người chơi không sử dụng bản đồ nhỏ để phát huy hết tác dụng của nó. Những người chơi xếp hạng thấp nổi tiếng là bỏ qua nó, trong khi trên một số màn hình, quy mô đầy đủ của bản đồ nhỏ quá nhỏ so với phần còn lại của trò chơi. Rất may, có một cách để khắc phục điều này và tăng kích thước của bản đồ nhỏ lên trên quy mô 100 phần trăm.

Cách mở rộng bản đồ nhỏ lên quá 100%

Theo Bộ phận Hỗ trợ của Riot, bạn có thể thay đổi tệp trong trò chơi nơi các cài đặt được lưu trữ để bản đồ nhỏ của bạn vượt quá 100%. Trước hết, hãy chuyển sang ổ đĩa mà ứng dụng khách Liên minh của bạn đã được cài đặt. Từ đó, đi sâu vào thư mục Config và chỉnh sửa giá trị MinimapScale trong tệp PersistedSettings.json của bạn. 

Giá trị MinimapScale phải từ 0 đến 1. Bạn có thể tăng nó bao nhiêu tùy thích, với giá trị hai mang lại cho bạn quy mô bản đồ nhỏ 200 phần trăm trong trò chơi, năm mang lại cho bạn 500 phần trăm, v.v. Hãy nhớ lưu tệp và tải vào Practice Tool để đảm bảo rằng tất cả tệp đều hoạt động như dự kiến ​​và bạn có thể tiếp tục.

  • Đi đến C:\Riot Games\League of Legends\Config\PersistedSettings qua ổ của bạn
  • Thay đổi giá trị cho “MinimapScale”
  • Hai = 200 phần trăm quy mô bản đồ nhỏ, năm = 500 phần trăm quy mô miniscape, v.v.

Vì vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn để xem bản đồ nhỏ của mình hoặc cần nó chiếm nhiều chỗ hơn trên màn hình, hãy chỉnh sửa các tệp cấu hình của bạn theo cách thủ công để có được kích thước hoàn hảo.

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

YouTube

LiênMinhFun8

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.