Tag: pick up

[CS:GO] Bản cập nhật CS:GO sửa lỗi map và sửa lỗi ở một số vũ khí

(Fun88esports) Bản cập nhật CS:GO mới: Seaside và Breach Maps, Sửa lỗi Pickup Weapon. Bản cập nhật CS:GO mới ngày hôm nay cập nhật các scrimmage maps mới được thêm vào Seaside và Breach. Sửa các bản sửa lỗi lớn để tăng bản đồ, tăng tốc độ pixel và hơn thế nữa. Ghi chú bản update CSGO mới của Valve bao gồm các bản sửa lỗi khác nhau. Được thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Seaside và…

Facebook

LienMinhFun

Telegram Hỗ trợ

Mile Nguyen

YouTube

LiênMinhFun8

FUN88 ESPORTS © 2024. All Rights Reserved.